Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija

Apie mus

2016 m. įkurtos Alternatyvių Degalų ir Infrastruktūros Asociacijos (ADIA) misija – skatinti alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą Lietuvos transporto sektoriuje.

Asociacija siekia apjungti pstangas ir patirtį visų asociacijos narių, kurių verslas yra susijęs su alternatyvių tradiciniam kurui degalų gamyba, tiekimu, naudojimu ar moksliniais tyrimais, bei atstovauti jų teisėtus interesus valstybinėse ir savivaldos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir asociacijose.

Apžvalga

Asociacija parengė 2018-2019 m. apžvalgą. Kviečiame susipažinti.

Tikslai

Skatinti pažangą ir inovacijas Lietuvos transporto sistemoje, transporto parkų atnaujinimą, racionalų ir efektyvų energijos šaltinių panaudojimą, prioritetinį aplinkos apsaugos standartų laikymąsi, tobulinti darbo sąlygas ir keleivių aptarnavimo kultūrą.

Skatinti investicijų į alternatyvių aplinkos taršą mažinančių degalų rūšių ir sumanios užpildymo infrastruktūros diegimą bei naujų transporto priemonių gausinimą.

Vienyti, subalansuoti ir atstovauti visų alternatyvių degalų plėtra suinteresuotų pusių interesus – suslėgtų gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų, vandenilio, elektros bei kitų degalų, galinčių reikšmingai prisidėti mažinant taršą bei triukšmingumą gyvenamoje aplinkoje.

Diegti socialiai atsakingo verslo principus, skaidrinti verslo aplinką. teikti ADIA nariams pagalbą ir konsultacijas vykdant ūkinę, komercinę ir socialinę veiklą, tarpininkauti sprendžiant ginčus ir problemas.

Bendradarbiauti su valdžios institucijomis ir siekti, kad būtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir nacionaliniai prioritetai alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtros srityje, skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus dialogas.

Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms kuriant palankią alternatyvių degalų plėtrai verslo teisinę aplinką. Asociacija kryptingai sieks prisidėti rengiant tikslines ilgalaikes programas ir strategijas, teisės aktus bei normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius investicijas, mokesčius, skatinančius aplinkosaugos standartus, skaidrią viešo sektoriaus įmonių verslo aplinką.

Alternatyvus kuras

Suslėgtos gamtinės dujos

Suskystintos gamtinės dujos

Hidrometanas

Vandenilis

Elektra

Biokuras

Narystė

Asociacija yra atvira organizacija, siekianti pritraukti ir suburti įvairius alternatyvaus kuro gamintojus, tiekėjus ir vartotojus.

Steigėjai


UAB „SG Dujos“


UAB „SG dujos Auto“


UAB „Metano dujų sistemos“

Asocijuoti nariai


UAB „Busturas“


UAB „Scania Lietuva“


UAB „Klaipėdos autobusų parkas“


VGTU


UAB „VIVA GRID“


VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“


Panevėžio autobusų parkas


UAB „Transmitto“


Ebus.lt


Lietuvos keleivių vežimo asociacija


UAB „Marijampolės autobusų parkas“


UAB „Kauno autobusai“


UAB „Horeca sprendimai“

Kontaktai

Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija
Kodas: 304387946
Adresas: J. Savickio g. 21-5, Vilnius LT-01108
Telefonas:+370 5 212 08 43
El. paštas:info@adia.lt
Asociacijos vadovas: Virginijus Korsakas

Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija

J. Savickio g. 21-5
LT-01108Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 212 08 43
El. paštas: info@adia.lt
Asociacijos vadovas
Virginijus Korsakas